Šaudyklos taisyklės

PAGRINDINĖS 4 Saugaus elgesio su ginklu taisyklės

 1. Su VISAIS ginklais, VISADA elgtis taip tarsi jie būtų užtaisyti.
 2. Nenukreipinėti ginklo į tai ko neketini peršauti ar nušauti.
 3. Pirštas visada NE ANT NULEISTUKO iki tol kol dar nenukreipėt ginklo į taikinį ir nesiruošiat šauti.
 4. Visada būkite įsitikinę dėl savo TAIKINIO ir tai kas yra UŽ jo.

Šaudykloje draudžiama:

 1. Pažeisti šaudyklos saugos elgesio taisykles;
 2. Šaudyti apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
 3. Šaudyti virš apsauginių pylimų ir/ar neapsauginio pylimo kryptimi;
 4. Taikytis į taikinius esančius ne ugnies zonoje;
 5. Šaudyti į kitiems šauliams skirtus taikinius;
 6. Atsinešti ir/ar šaudyti į kitus daiktus (buteliai, akmenys, dėžutės it t.t.), išskyrus taikinius;
 7. Įsinešti ir šaudyti į savo metalinius taikinius ar įrenginius be šaudyklos administracijos leidimo;
 8. Iškasti, pernešti ir/ar guldyti taikinių stovus;
 9. Šaudyti į taikinių stovus ir/ar taikinių laikiklių konstrukcijas, šiukšledėžes, stalus ir/ar kitą šaudyklos inventorių ar kitaip jį gadinti ir/ar niokoti;
 10. Ugnies linijoje nukreipti ginklą nesaugia kryptimi;
 11. Laikyti pirštą ant ginklo nuleistuko, jeigu neketinate šauti;
 12. Užtaisyti ginklą, išimti iš dėklo, liesti padėtą ginklą, kai ugnies zonoje yra žmonių;
 13. Palikti užtaisyta ginklą;
 14. Liesti svetimą ginklą be savininko leidimo;
 15. Išnešti užtaisytą ginklą už ugnies linijos ribų;
 16. Šaudyti iš netvarkingų ginklų;
 17. Naudoti ginklą ne pagal paskirtį;
 18. Palikti be suaugusiųjų priežiūros vaikus ir nepilnamečius asmenis;
 19. Be šaudyklos administracijos leidimo įsivesti naminius gyvūnus;
 20. Įvažiuoti į šaudyklos teritoriją be šaudyklos administracijos leidimo;
 21. Šaudyklos teritorijoje būti be apsaugos priemonių.
 22. Rinkti gilzes, be šaudyklos administracijos leidimo.

Šaudyti šaudmenimis su trasuojančiomis, padegamosiomi, sprogstamosiomis, šarvamušėmis kulkomis,su kulkomis turinčiomis kieto metalo šerdį.